boazeria.pl  

Wymagania techniczne

1.1 Klasy

Najwyżej 5% elementów z danej partii może być w klasie, która klasyfikuje się do najbliżej leżącej klasy niższej.

1.2 Klasa A/B

Klasa A/B jest określana jako klasa, która zawiera co najmniej 30% elementów z klasy A i 70% elementów z klasy B. Klasy A/B nie wolno dalej dzielić sortowaniem do klas. (to znaczy, że nie wolno z niej dalej wydzielać elementów
klasy A).

1.3 Klasa C

Klasa C zawiera elementy, które nie spełniają wymagań klasy B. Elementy jednak muszą spełnić końcowe przeznaczenie i cel boazerii.

2. Wilgotność

Prawidłowa wilgotność drewna profilowanego wynosi 12%. Wilgotność przy dostawie musi być w granicach (12+/-2) %, w elementach podłogowych (10+/-2)%.